დახმარება:ხელმოწერა

Ეს გვერდი განკუთვნილია ვიკიპედიაში ხელმოწერისთვის განკუთნილი სიმბოლოების გამოყენების განმარტებისთვის.

  • Ენციკლოპედიურ სტატიებში ხელმოწერის დატოვება არ შეიძლება, თუმცა ავტორთა და რედაქტორთა სახელების შესაბამისად მათი წვლილის პოვნა შესაძლებელია სტატიის ისტორიაში.


Დარეგ. Მომხმარებელი
~~~
(3 ტილდა)
Ფსევდონიმი:
Alsandro
~~~~
(4 ტილდა)
Ფსევდონიმი და თარიღი :
Alsandro 03:17 June 8, 2005 (CET)
  • Როგორც წესი, თუ მონაწილეობას იღებთ რაიმე დისკუსიაში, ჩვენი რეკომენდაციაა ხელი მოაწეროთ თქვენს შეტყობინებას/კომენტარს საიდენტიფიკაციო სინტაქსის გამოყენებით :
  • Ნიშანი ~ არის ტილდა.
  • Თუ გსურთ ხელმოწერით თქვენი სახელი (ან ფსევდონიმი) დაფიქსირდეს, მაშინ ვიკიპედიაში რეგისტრირებული და თქვენი სახელით/ფსევდონიმით შესული უნდა იყოთ, სხვაგვარად ხელმოწერა თქვენს IP მისამართს დაარეგისტრირებს.
Დარეგისტირებული ან ანონიმი მომხმარებელი
~~~~~
(5 ტილდა)
Თარიღი:
03:17 Nov 8, 2002 (CET)
  • Ყოველ მომხმარებელს, რეგისტირებულს ან არა, შეუძლია დატოვოს ხელმოწერა უბრალოდ სახელით ან ფსევდონიმით, ბოლოს თარიღის დამატება კი შეიძლება ხუთი ტილდით.


  • Სურვილისამებრ შეგიძლიათ თქვენი ხელმოწერის პერსონალიზაცია; ამისთვის იხ. mode d'emploi (ფრანგ).