გამრეკელი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გამრეკელი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს:

გვარი:

სახელი: