ბიოსინთეზი (ბერძ. "ბიოს" - "სიცოცხლე", "სინთეზის" - "შეერთება") — ცოცხალ ორგანიზმში შედარებით მარტივი ნივთიერებებიდან რთული ორგანული ნივთიერების წარმოქმნის პროცესია.

ბიოსინთეზის სახეობები

რედაქტირება

ცილის ბიოსინტეზი მიმდინარეონს ენდოპლაზმური ბადის მემბრანაზე განლაგებულ რიბოსომებში, ხოლო სინთეზირებული ცილების მოლეკულები ენდოპლაზმური ბადის ცისტერნების და არხების მეშვებოთ გადაიტანება გოლჯის აპარატში, საიდანაც უჯრედის ამა თუ იმ ნაწილში გადადის ან უჯრედგარე სივრცეში გამოიყოფა. გლუვი ენდოპლაზმური ბადე მონაწილეობს ლიპიდებისა და რთული ნახშირწყლების სინთეზში.