ბერდუჯი — მდინარე ძეგამჩაის (ახლანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია) ძველი ქართული სახელწოდება. ეს მდინარე იყო ქართლის, შემდეგ გაერთიანებული საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთი საზღვარი ალბანეთ-არანთან.

ლიტერატურა

რედაქტირება