არანი, არ-რანი (ქართული წყაროებით — რანი, არანი; აზერ. Arran, სპარს. اران, სომხ. Ռան რანი, არამ. ܐܪܶܢ, ძვ. ბერძნ. Αρηανηα) — კავკასიის ალბანეთის ტერიტორიის აღმნიშვნელი არაბიზებული სახელწოდება. IX-X საუკუნეების და მომდევნო საუკუნეების წყაროების მიხედვით არანი მოიცავდა მდ. მტკვრისა და მდ. არაქსის შუამდინარეთის ველის რაიონს (ახლანდელი მილის ველი), ქალაქებით: ბარდა, განჯა, ბეილაგანი (ფაიტაკარანი).

კავკასიის რუკა თამარის მეფობის პერიოდში

„არანიდან“ წარმოდგება ადგილობრივი მმართველთა დინასტიური ტიტული „არანშაჰი“.

ლიტერატურა

რედაქტირება