ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიები

ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიებიდაცული ტერიტორია კახეთში ახმეტის მუნიციპალიტეტში, თბილისიდან 170 კმ დაშორებით. შეიქმნა 2003 წლის კანონით „თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტეტიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“.

ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიები 3 დამოუკიდებელი ერთეულისაგან შედგება: ბაწარის (3036 ჰა) და ბაბანეურის (834 ჰა) ნაკრძალებისა და ილტოს აღკვეთილისგან (7591 ჰა).

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება