ახაშალა, ახაშვალა (აფხ. სიტყვასიტყვით - ზედმეტი, საზოგადოების გარეშე მდგომი), ყმა გლეხების კატეგორია ფეოდალურ აფხაზეთში. არ გააჩნდათ ოჯახი და საკუთრება (იგივეა, რაც იმერული და მეგრული "მოჯალაბე"). ახაშალა ტყვე, ნასყიდი, გაჩუქებული, მზითევში მოყოლილი გლეხი იყო. შეადგენდა დამოკიდებული მოსახლეობის 4-5%-ს. მიწაზე მიმაგრებული და დაოჯახებულია ახაშალა ახოიუ ხდებოდა.

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • ანჩაბაძე ზ., ქსე, ტ. 2, გვ. 103, თბ., 1977