ახოიუ — ყმა-გლეხი ფეოდალურ აფხაზეთში (მეგრული „მოინალე“). სამურზაყანოში „დოლმახორე“ ეწოდებოდა. ახოიუ აფხაზეთის გლეხობის 15-20% შეადგენდა.

ლიტერატურა რედაქტირება