აფხაზი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი აფხაზი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს:

ჩრდილო-დასავლეთ საქართველოში, აფხაზეთის რეგიონში მცხოვრები ხალხისათვის იხილეთ სტატია