ასაფრენ-დასაჯდომი ზოლი

ასაფრენ-დასაჯდომი ბილიკი (ადზ) — აეროდრომის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ელემენტი, რომელზეც სხვადასხვა დანიშნულების თვითმფრინავი ახორციელებს გამორბენს, აფრენას, დაფრენას და გარბენს. ბილიკის სიგრძე და სიგანე დამოკიდებულია აეროდრომის დანიშნულებაზე. აეროდრომის ბილიკები ძირითადად მზადდება მაღალი ხარისხის ბეტონმასალებისაგან, რაც უზრუნველყოფს მათი საექსპლუატაციო თვისებების ხანგრძლივ შენარჩუნებას. ერთ აეროდრომს შეიძლება გააჩნდეს ორი და უფრო მეტი ასაფრენი ბილიკი.

რუზინე, პრაღა

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება