არწივი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი არწივი შეიძლება აღნიშნავდეს: