ამპერმეტრიმუდმივი და ცვლადი დენის გასაზომი ხელსაწყო. იმის მიხედვით, თუ როგორია ხელსაწყოს გაზომვის ზღვრები, ამპერმეტრის სკალა დაყოფილია ამპერებად (ა, A), კილოამპერებად (კა, kA), მილიამპერებად (მა, mA) ან მიკროამპერებად (მკა, µA). გაზომვის ზღვრების გასადიდებლად ამპერმეტრს შუნტით ან ტრანსფორმატორით რთავენ. ამპერმეტრში გამავალი დენის გავლენით მოძრავი ნაწილი და მასთან დაკავშირებული ისარი შემობრუნდება დენის ძალის პროპორციული კუთხით. ამპერმეტრში გამოყენებულია მაგნიტოელექტრონული, ელექტრომაგნიტური, ელექტროდინამიკური და სხვა სისტემები.

მიკროაპერმეტრი
შენიშვნა!

ამპერმეტრი ელექტრულ წრედში ირთვება თანმიმდევრობით.

ლიტერატურარედაქტირება