ალპინისტი — ადამიანი, რომელიც დაკავებულია ალპინიზმით. ალპინისტი საჭიროებს სპეციალური უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. რამდენადაც ალპინიზმი წარმოადგენს ადამიანის სიცოცხლისათვის ერთ-ერთ სახიფათო სპორტის სახეობას. განსაკუთრებით მაღალი რისკის ქვეშ არიან ის ალპინისტები, რომლებიც იპყრობენ მსოფლიოს უმაღლეს მწვერვალებს. აქ განსაკუთრებით რთულ კლიმატურ პირობებთან ერთად დამატებით წინაღობას წარმოადგენს გაიშვიათებული ჰაერი და ჟანგბადის ნაკლებობა.

ალპინისტი

ცნობილი ალპინისტები

რედაქტირება