ალიგოტე — ფრანგული თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში. ნაყოფს იძლევა ყლორტების 90%. მტევნის საშუალო წონა 125-130 გ, მწიფდება სექტემბრის I ნახევარში. საშუალო მოსავლიანობა 90-100 ც/ჰა-ზე. გავრცელებულია მევენახეობის თითქმის ყველა რაიონში. ტრანსპორტაბელურია.

ალიგოტე

საქართველოში მოჰყავთ იმერეთსა და ქართლში. ალიგოტესაგან მზადდება მაღალხარისხოვანი სუფრის ღვინო „მუხრანული“, რომელიც შეიცავს 10-11% ალკოჰოლს, მჟავიანობა ზომიერი (6-7%) აქვს. განთქმულია კარგი სხეულითა და ჰარმონიულობით. ალიგოტეს იყენებენ შამპანური ღვინის მასალის დასამზადებლადაც. საფრანგეთში მისგან აყენებენ მასობრივი მოხმარების მსუბუქ თეთრ ღვინოს.

ალიგოტეს ასევე უწოდებენ ევროპულად დაყენებული თეთრი ღვინის და მინერალური წყლის ნარევს (სასურველია ნაბეღლავი ან ლიკანი).

ლიტერატურარედაქტირება