ალეფი               ბეთი
ფინიკიური ებრაული არამეული სირიული არაბული
ალეფი א ალეფი ܐ
Alphabetic
derivatives
ბერძნული ლათინური კირილიცა ქართული
Α A А
Phonemic representation: ʔ
ადგილი ანბანში: 1
რიცხვითი მნიშვნელობა: 1

ალეფ — პირველი ასო მრავალ სემიტურ კონსონანტურ დამწერლობაში.

გამოითქმის როგორც [ʔ] (საერთაშორისო ტრანსკრიფცია).