ალბიტიშპატური მინერალი. ჩვეულებრივ აქვს თეთრი ფერი. დნობის ტემპარატურა 1100-1120°C-ია.[1] 1050 °C-ზე ზევით გაცხელების შემთხვევაში ალბიტის კრისტალური სიმეტრია ტრიკლინურიდან მონოკლინურში გადადის, ასეთ ფორმას მონოალბიტურსაც უწოდებენ.[2]

ალბიტი
ალბიტი (ნაპოვნია კრეტაში არის ერთი ინჩი სიგრძის)
საერთო
კატეგორიატექტოსილიკატი
ქიმიური ფორმულაNaAlSi3O8 ან Na1.0–0.9Ca0.0–0.1Al1.0–1.1Si3.0–2.9O8
იდენტიფიკაცია
ფერითეთრიდან ნაცრისფრამდე, მოწითალო, მოლურჯო, მომწვანო.
კრისტალოგრაფიაპინაკოიდალური ფორმა
სიმაგრე მოოსის სკალით6–6.5

სქოლიო რედაქტირება