აბრამიშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი აბრამიშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: