აბასთუმანი

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით „აბასთუმანი“ შეიძლება აღნიშნულის იყოს: