12 საუფლო დღესასწაული

12 საუფლო დღესასწაულიმართლმადიდებლ მორწმუნეთათვის განსაკუთრებული დღეები. საუფლო დღესასწაულები იყოფა ორ ჯგუფად, მოძრავად და უძრავად.

მოძრავნირედაქტირება

 
აღდგომა

უძრავნი (ძვ.სტ. / ახ. სტ.)რედაქტირება

12 საუფლო დღესასწაული - მოძრავნირედაქტირება

12 საუფლო დღესასწაული - უძრავნირედაქტირება