ჰიპოტენუზა (ბერძ. ὑποτείνουσα) — მართკუთხა სამკუთხედის გვერდი, რომელიც მდებარეობს მართი კუთხის პირდაპირ. ჰიპოტენუზა მართკუთხა სამკუთხედის უდიდესი გვერდია.

ჰიპოტენუზა მართკუთხა სამკუთხედში

პითაგორას თეორემა რედაქტირება

პითაგორას თეორემის მიხედვით, მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზის სიდიდე გამოითვლება ფორმულით:

 .

სადაც,   ჰიპოტენუზის სიგრძეა, ხოლო   და   მისი კათეტები.

ლიტერატურა რედაქტირება