ჰიდროელექტროსადგური

ჰიდროელექტროსადგური (იდრო ლექტროადგური — ჰესი) — ელექტროსადგური, რომელიც ენერგიის წყაროდ იყენებს წყლის ნაკადის ენერგიას. ჰიდროელექტროსადგურებს ძირითადად აშენებენ მდინარეებზე.

ჰიდროელექტროსადგურის კაშხალის სქემა

მუშაობის პრინციპი რედაქტირება

ჰიდროელექტროსადგურის მუშაობის პრინციპი საკმაოდ მარტივია. ჰიდროტექნიკური ობიექტების ჯაჭვი უზრუნველყოფს წყლის საჭირო წნევას, რომელიც აბრუნებს ტურბინას და ამუშავებს გენერატორს, რაც წარმოქმნის ელექტროენერგიას. ჰესის სიმძლავრე დამოკიდებულია წყლის წნევაზე და გამავალ წყალზე, ასევე გამოყენებული ტურბინების და გენერატორების რაოდენობაზე.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება