ჰაიტი (მრავალმნიშვნელოვანი)

საკუთარი სახელი ჰაიტი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგთაგანს: