ჯვრის უღელტეხილი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ჯვრის უღელტეხილი შეიძლება აღნიშნავდეს: