ჯარი (მრავალმნიშვნელოვანი)

ჯარი შეიძლება აღნიშნავდეს: