ჯამაათი (არაბ. جمعية „საზოგადოება, თემი, კრება“) — სამხრეთ კავკასიაში „სოფლის ყრილობა“, დაღესტანში „თავისუფალი საზოგადოება“, ე.ი. პატრიარქალურ-გვაროვნული (ან პატრიარქალურ-ფეოდალური) თემი. ირანსა და სამხრეთ კავკასიაში ჯამაათი დეჰი (არაბულ-სპარსული) ნიშნავს სასოფლო თემს, სოფლის საზოგადოებას.

ლიტერატურარედაქტირება