ჯავახოსილეონტი მროველის მიხედვით, ქართველ ხალხთა ერთ-ერთი ეთნარქი.

ქართლის ცხოვრება რედაქტირება

ლეონტი მროველი წერს:

ხოლო ჯავახოსს მისცა ფანავრითგან ვიდრე თავადმდე მტკურისა. და ამან ჯავახოს აღაშენა ორნი ციხე-ქალაქნი: წუნდა და ქალაქი არტაანისა, რომელსა მაშინ ერქუა ქაჯთა ქალაქი, ხოლოაწ ჰქჳან ჰური.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება