ხუტორიაღმოსავლეთ ევროპაში გავრცელებული ერთკომლიანი სასოფლო დასახლება. უკრაინაში, ყუბანსა და დონზე ხუტორი ერქვა დასახლებას სოფლისა და სადგურის გარეთ. რუსეთში ხუტორები ჩამოყალიბდა კაპიტალიზმის განვითარების შედეგად. რუსეთში ხუტორებს განვითარებას ხელს უწყობდა სტოლიპინის აგრარული რეფორმა, როგორც თემის რღვევის ერთ-ერთი საშუალება.

ლიტერატურარედაქტირება