ჭობარეთი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ჭობარეთი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ჭობარეთი – მთა მდინარეების მტკვრისა და ჭობარეთის წყალგამყოფზე სამცხე-ჯავახეთის მხარეში
  • ჭობარეთი – მდინარე ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში
  • ჭობარეთი – სოფელი ასპინძის მუნიციპალიტეტში