ჭაურის დაარმატურებაჭაურის კედლებში ჰორიზონტალური კოჭების (განბჯენების) ჩამაგრების, მიმმართველების, მილსადენების, კაბელებისა და საკიბე განყოფილების მოწყობის სამუშაოთა ერთობლიობა. ჭაურის არმატურა შეიძლება იყოს დროებითი (ჭაურის გაყვანის პროცესში) ან მუდმივი.

ლიტერატურარედაქტირება