წყლის თხები (მრავალმნიშვნელოვანი)

ბიოლოგიური ტერმინი წყის თხები შეიძლება აღნიშნავდეს: