წანერის მყინვარი — ჯერ კიდევ 1960 წელს ხეობის რთული ტიპის მყინვარს წარმოადგენდა. იგი შედგებოდა ორი ნაკადისაგან, რომლებიც დღესაც ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი ფირნის ველებიდან ეშვებიან.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება

  • ტიელიძე, ლევან, საქართველოს მყინვარები. გამომცემლობა „კოლორი“, თბ., 2014;