ცენტრალური ფედერალური ოკრუგი

ცენტრალური ფედერალური ოკრუგი — ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ფორმირება რუსეთის ცენტრალურ ნაწილში. შეიქმნა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის 2000 წლის 13 მაისის ბრძანებულებით.

ცენტრალური ფედერალური ოკრუგი

მოსახლეობა - 35,9 მლნ. ფართობი - 653 ათასი. მთავარი ქალაქია მოსკოვი. რეგიონი მოიცავს ფედერაციის 18 სუბიექტს:

ცენტრალური რუსეთი
ფედერალური ქალაქი:
1. მოსკოვი


ოლქები:
2. ბელგოროდის ოლქი
3. ბრიანსკის ოლქი
4. ვლადიმირის ოლქი
5. ვორონეჟის ოლქი
6. ივანოვოს ოლქი
7. კალუგის ოლქი
8. კოსტრომის ოლქი
9. კურსკის ოლქი
10. ლიპეცკის ოლქი
11. მოსკოვის ოლქი
12. ორიოლის ოლქი
13. რიაზანის ოლქი
14. სმოლენსკის ოლქი
15. ტამბოვის ოლქი
16. ტვერის ოლქი
17. ტულის ოლქი
18. იაროსლავლის ოლქი