ჩრდილოეთი აზია

ჩრდილოეთი აზია აღნიშნავს რუსეთის აზიურ ნაწილს, რომელიც ასევე ციმბირის სახელითაა ცნობილი. ზოგიერთ შემთხვევაში ჩრდილოეთ აზიას მიაკუთვნებენ ყაზახეთის ჩრდილოეთ რაიონებსაც. ტერმინი იშვიათად გამოიყენება გეოგრაფების მიერ.

ჩრდილოეთი აზია