ჩახაზული კუთხე

ჩახაზული კუთხეკუთხე, რომლის წვერო მდებარეობს ბრტყელ წირზე, ხოლო გვერდები ამ წირის ქორდებია. თუ წირი წრეწირია, მაშინ ჩაწერილი კუთხე შესაბამისი ცენტრალური კუთხის ნახევრის ტოლია.

ჩახაზული კუთხის მაგალითი

ლიტერატურარედაქტირება