ჩაილი (გოიგოლი)

სოფელი აზერბაიჯანში, გოიგოლის რაიონი.