ჩაგარებიდაღესტანში ბეგის სახლიდან გაშვებული მონები ბატონის მიწაზე საკუთარი მეურნეობის შესაქმნელად. ჩაგარებს ეკისრებოდათ ბეგისთვის სხვადასხვა ვალდებულების შესრულება და ნატურალური სახით გადასახადის გადახდა. ჩაგარები რაიათებთან ერთად გლეხობის ნაწილს შეადგენდა და საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში უწევდათ ცხოვრება.

ლიტერატურა რედაქტირება