შულავერი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი შულავერი შეიძლება აღნიშნავდეს: