შიხლარი (კახი)

სოფელი აზერბაიჯანში, კახის რაიონი.