შიხლარი (აღდამი)

სოფელი აზერბაიჯანში, აღდამის რაიონი.