შენაკადიმდინარე, რომელიც მეორე მდინარეს ერთვის. ჩვეულებრივ, უკანასკნელზე პატარა და მცირეწყლიანია, ხეობას კი სხვა მიმართულება აქვს. განარჩევენ პირველი, მეორე და ა. შ. რიგის შენაკადებს. ზოგჯერ შენაკადს უწოდებენ იმ მდინარესაც, რომელიც ერთვის ტბას ან სხვა შიგა წყალსატევს.

სქელი ლურჯი ხაზი მთავარი მდინარე, წვრილი - შენაკადი

ლიტერატურა

რედაქტირება