შალვა ქვენიფნეველი

შალვა ვირშელის ძე ქვენიფნეველი — ცხრაზმისხევის (ცხრაძმისხევის) ერისთავი XIII საუკუნის მიწურულსა და XIV საუკუნის დასაწყისში. საქართველოში მონღოლების ბატონობის დროს შექმნილ რთულ პოლიტიკურ სიტუაციაში ქვენიფნეველი გამოვიდა მონღოლთა წინააღმდეგ მებრძოლი დავით VIII-ის მოწინააღმდეგედ და ვახტანგ III-ს გაჰყვა ურდოში. დავით VIII-მ ააოხრა ქვენიფნეველის მამული - ცხრაზმისხევი. ურდოდან მობრუნებულმა ქვენიფნეველმა და ვახტანგ III-მ ილაშქრეს დავით VIII-ის მომხრე ხევსა, მთიულეთსა და დვალეთში. ქვენიფნეველმა ხადის თემში დაარღვია 25 ციხე, ხოლო დვალეთში - ციხეები თრუსოდან აჩაბეთამდე. ვახტანგ III-მ ქვენიფნეველს ერთგულებისათვის უბოძა მამულები ქსანსა, არაგვსა და ლიახვზე. გიორგი VI-ის ბრძანებით ქვენიფნეველმა დაიპყრო ლოწობნის ციხე (1311).

ქსნის ერისთავ შალვა ქვენიფნეველის სააღაპე გუჯარი ლარგვისის მონასტრისადმი. 1470

ლიტერატურარედაქტირება