ღვალაძე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ღვალაძე შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებას: