ელემენტთა პერიოდული სისტემის მეოთხე პერიოდი

(გადამისამართდა გვერდიდან ქიმიურ ელემენტთა 4 პერიოდი)

ელემენტთა პერიოდული სისტემის მეოთხე პერიოდიელემენტთა პერიოდული სისტემის, 18 ქიმიური ელემენტისაგან (კალიუმი კრიპტონი ) შემდგარი რიგით მეოთხე პერიოდი.

ლიტერატურა რედაქტირება