ქვაბლიანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ქვაბლიანი შეიძლება აღნიშნავდეს: