ქაშვეთი (მრავალმნიშვნელოვანი)

საკუთარი სახელი ქაშვეთი შეიძლება აღნიშნავდეს: