ფრიდრიხი შეიძლება აღნიშნავდეს:

ფრიდრიხ I რედაქტირება

ფრიდრიხ II რედაქტირება

სხვა რედაქტირება