ფრიდრიხი შეიძლება აღნიშნავდეს:

ფრიდრიხ II

რედაქტირება