ფრიდრიხი შეიძლება აღნიშნავდეს:

ფრიდრიხ Iრედაქტირება

ფრიდრიხ IIრედაქტირება

სხვარედაქტირება