ფოტო... (ბერძნ. phos, ნათესაობითი ბრუნვა photos — სინათლე) — რთული სიტყვის ნაწილი; ერთი მნიშვნელობით შეესაბამება სიტყვას „ფოტოგრაფიული“, სხვა შემთხვევაში კი მიანიშნებს კავშირს სინათლესთან, მის ზემოქმედებასთან. მაგ., ფოტოაპარატი, ფოტოთერაპია, ფოტოსინთეზი.

ლიტერატურა

რედაქტირება