ფლევიხაშურის რაიონის სოფლების დიდი ფლევისა და პატარა ფლევის ძველი სახელწოდება.

ლიტერატურა

რედაქტირება