ფასკუნჯი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ფასკუნჯი შეიძლება აღნიშნავდეს: