ფარსმანი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ფარსმანი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: